Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 44

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 46

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server993798/ftp/energia/energia/odzyskajmyenergie/content.php on line 47
Mieszkańcy popierają inwestycje MPGK Krosno | MPGK Krosno

 

Mieszkańcy popierają inwestycje MPGK Krosno

0 Komantarz(y)
1991
26 lip 2016

Mieszkańcy popierają inwestycje MPGK Krosno związane z gospodarką odpadami – tak wynika z „Oceny postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie” opracowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ocena postaw powstała na podstawie ponad 700 ankiet przeprowadzonych  wśród mieszkańców Miasta Krosna w maju i czerwcu 2016r.

Ankietowanym zostały zadane pytania dotyczące inwestycji planowanych przez MPGK Krosno polegających na: budowie bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywny oraz modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Jak wynika z raportu za budową bloku energetycznego opalnego paliwem alternatywnym w Krośnie przy ul. Sikorskiego opowiada się 30,9% ankietowanych mieszkańców Krosna, a przeciw inwestycji 24,8% respondentów. Jednocześnie 44,3% ankietowanych nie miało zdania i wyraziło obojętny stosunek do tej inwestycji. Warto przy tym zwrócić uwagę na powody, dla których wyrażają swój sprzeciw. Najwięcej ankietowanych obawia się zwiększonej emisji pyłów i gazów (40,9%) oraz zagrożenia awarią bloku i skażenia środowiska z tym związanego (18,1%).

Odnosząc się do powyższego stwierdzić trzeba, że oba argumenty są nieprawdziwe. W szczególności nie wystąpi zwiększona emisja pyłów i gazów przy eksploatacji bloku energetycznego. Wręcz przeciwnie, realizacja tej inwestycji ograniczy emisje pyłów i gazów do otoczenia poprzez wprowadzenie substytucji paliwowej polegającej na zastąpieniu dotychczas wykorzystywanego miału węglowego i biomasy drzewnej paliwem alternatywnym, co do którego obowiązują zdecydowanie wyższe rygory oczyszczania spalin.

Wyniki raportu odnośnie modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie wskazują, że inwestycje tą popiera 31%, a jedynie 16,2% mieszkańców jest przeciwko tej inwestycji. Zwrócić należy przy tym, że wśród odpowiedzi przeciw tej modernizacji najwięcej ankietowanych obawia się zwiększonej ilości przetwarzanych odpadów (42,9%) oraz zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących odpady do Zakładu (23,5%).

W tym przypadku również, mamy do czynienia z nieprawdziwymi argumentami. Modernizacja Zakładu w żaden sposób nie ma na celu zwiększenia ilości przetwarzanych tam odpadów. Wręcz przeciwnie wdrożenie zintegrowanego systemu odpadowo – energetycznego doprowadzi do zmniejszenia ilości przetwarzanych odpadów przez ten Zakład w związku z przejęciem części odpadów przez instalacje regionalną w Ustrzykach, co planowane jest już w roku 2018. Z kolei zmniejszenie ilości przetwarzanych odpadów w ZUO w Krośnie nie może wpłynąć na zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych, lecz wywoła skutek odwrotny.

Zauważyć też należy, że osoby wyrażające swój sprzeciw wobec inwestycji planowanych przez Spółkę często wyrażając obawy, w naszej ocenie zupełnie nieuzasadnione, niemniej jednak zgodne z kampanią realizowaną przez grupę osób otwarcie protestujących przeciw działaniom Spółki.

Zauważyć również trzeba, że o przejęcie odpadów dziś przetwarzanych w ZUO w Krośnie  aktywnie zabiega prywatny przedsiębiorca z Jasła, a powiązane z nim Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w blokowaniu inwestycji realizowanych przez MPGK Krosno, które to inwestycje maja znacznie zmniejszyć uciążliwości zakładu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu załączoną do artykułu.

Raport


0.0
Ostatnia modyfikacja: 26 lip 2016
Powiązane artykuły: Samorządy popierają budowę bloku energetycznego w Krośnie INWESTYCJE MPGK MOGĄ SIĘ OPÓŹNIĆ Społeczna Rada Konsultacyjna za przyśpieszeniem inwestycji MPGK MPGK Krosno nie chce rozbudowywać składowiska odpadów w Krośnie Krosno - Wyjazd techniczny do spalarni w Krakowie i Libercu 9-10 listopada 2015r. Prezes MPGK odpowiada na pytania mieszkanców
ankieta inwestycje MPGK Krosno ocena postaw

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany