Pierwsze spotkanie Społecznych Rad Konsultacyjnych

0 Komantarz(y)
1097
15 mar 2016

W dniu 11 marca br. obyło się I spotkanie Społecznych  Rad  Konsultacyjnych ds. funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz ds. budowy bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rad - osoby reprezentujące mieszkańców - głównie przedstawiciele rad poszczególnych dzielnic i osiedli, a także innych organizacji, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz pracownicy i Zarząd MPGK Krosno Sp. z o.o.  W pierwszym spotkaniu Rad Konsultacyjnych wziął również udział Prezydent Miasta Krosna – Pan Piotr Przytocki. Łącznie obecnych było 26 osób.  

Na wstępnie  Prezes MPGK Krosno Sp. z o. – Pan Janusz Fic przedstawił  bieżący  stan zaawansowania prac przygotowawczych do realizacji programu „Zintegrowany system gospodarki odpadami w Regionie Południowym województwa podkarpackiego”, w tym zaktualizowany zakres planowanych inwestycji, a także problemy występujące przy jego realizacji. Po prezentacji nastąpiła długa dyskusja, strony przedstawiały swoje opinie i uwagi. 

Na wniosek jednego z członków Rady, z uwagi ma to, że tematyka ich funkcjonowania jest ściśle ze sobą powiązana, jednogłośnie przyjęto postulat połączenia obydwu Społecznych Rad Konsultacyjnych.

Celem funkcjonowania Rad jest przekazywanie przez MPGK rzetelnych informacji mieszkańcom o realizowanym programie inwestycyjnym, a także stworzenie warunków dla mieszkańców uzyskania na bieżąco informacji na temat działań podejmowanych przez Spółkę. Rada stanowi organ o charakterze opiniodawczym dla Zarządu MPGK. Opinie Rady będą miały charakter pomocniczy, ale nie będą one wiążące dla Zarządu Spółki.


0.0
Ostatnia modyfikacja: 15 mar 2016
Powiązane artykuły: 10.09.2015 r. Spotkanie Krościenko Niżne
spotkanie; Społecznych Rad Konsultacyjnych

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany