1 Wyniki dla taguprzedstawicieli duńskiego sektora ciepłowniczego