• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków wykonuje zadania związane z działalnością Spółki poprzez kontrolę jakości produkowanej wody oraz jakości ścieków w procesie ich oczyszczania. Wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i aparaturę pomiarową (m.in. spektrometr absorbcji atomowej i spektrofotometry UV-VIS, pH-metry, konduktometry, mętnościomierze), niezbędną do realizacji wykonywanych badań. W strukturze organizacyjnej laboratorium wyróżnione są dwie pracownie:

– Pracownia Chemii Ścieków w Krośnie,

– Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody w Sieniawie.

***

Pracownia Chemii Ścieków w Krośnie wykonuje badania głównie dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków. Są to analizy fizykochemiczne ścieków surowych, ścieków na poszczególnych etapach oczyszczania i ścieków oczyszczonych oraz analizy osadów ściekowych. Laboratorium prowadzi działalność usługową dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych Spółki oraz kontroluje jakość ścieków odprowadzanych przez zakłady produkcyjne do sieci kanalizacyjnej. Wykonuje także badania ścieków na zlecenie klientów zewnętrznych. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej oraz podmioty eksploatujące oczyszczalnie ścieków.

Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody w Sieniawie prowadzi badania dla potrzeb ZUW "Wisłok" w Sieniawie i  Iskrzyni oraz ZUW "Jasiołka" w Szczepańcowej. Są to fizykochemiczne i bakteriologiczne analizy wody powierzchniowej i uzdatnionej, badania technologiczne wody w procesie uzdatniania oraz badania wody uzdatnionej dostarczanej odbiorcom z sieci wodociągowej na terenie Krosna i okolicznych gmin. Prowadzi również działalność usługową wykonując badania parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wód na zlecenie klientów zewnętrznych.

***

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań potwierdzoną:

– wdrożonym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

–  uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 961 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji,

– posiadaniem zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniając wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294),

– wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi i potwierdzanymi poprzez udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

Kierownik Centralnego Laboratorium Wody i Ścieków – Katarzyna Juszczęć.

Zastępca kierownika – Beata Dybaś.

Adresy:

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków – Pracownia Chemii Ścieków w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Drzymały 14

tel. 13 47 485 05 / 13 47 485 06

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków – Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody w Sieniawie

38-480 Sieniawa, ul. Dworska 6

tel. 13 47 481 46 / 601 797 590

* Zakres akredytacji

Certyfikat_2019

Decyzja 2023