• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O firmie

Pracujemy dla mieszkańców i dla środowiska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. to spółka samorządu miasta Krosna, która w myśl założycielskiej misji realizuje zadania własne Gminy Miasto Krosno oraz pracuje dla mieszkańców i dla środowiska. Jej główna działalność skupiona jest w obszarze trzech zakładów, tj. Wodociągach Krośnieńskich, Elektrociepłowni Krosno oraz Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

 

Działalność wodociągowa

Największym zakładem wchodzącym w skład Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego są Wodociągi Krośnieńskie, które dostarczają wodę pitną do ponad 100 tys. odbiorców – mieszkańców Krosna i 11 okolicznych gmin. Rocznie do systemu wodociągowego zarządzanego i obsługiwanego przez Wodociągi Krośnieńskie trafia średnio ponad 5 milionów metrów sześc. wody, co daje ponad 14 tysięcy metrów sześc. na dobę. Produkcja i dystrybucja wody oparta jest  na systemie trzech ujęć – w Sieniawie, Szczepańcowej i Iskrzyni. Nad zdatnością wody do spożycia czuwa certyfikowane laboratorium, które na bieżąco bada i kontroluje jakość wody na ujęciach oraz u konsumentów. Podnosząc standard świadczonych usług, spółka nie tylko modernizuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ale też systematycznie je rozbudowuje. Na etapie końcowym jest wielozadaniowa modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, która ma zapewnić stabilność pracy całej oczyszczalni oraz wymagany poziom parametrów technologicznych i środowiskowych.

 

– Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, które jest zarządzane przez Krośnieński Holding Komunalny, po zakończonej we wrześniu 2021 r. modernizacji i rozbudowie przetwarza odpady komunalne dostarczane do instalacji przez ok. 350 tys. mieszkańców z 28 gmin z południowej części województwa podkarpackiego. W ramach zakończonego projektu powstała m.in. w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, wyposażona w nowoczesną linię sortowniczą i system wentylacji do oczyszczania powietrza oraz wybudowana została całkowicie nowa instalacja biologiczna do przetwarzania odpadów zielonych i biodegradowalnych, składająca się z 22 zamkniętych bioreaktorów, wyposażonych w specjalistyczny system hermetyzacji i system do oczyszczania powietrza, dzięki czemu cała instalacja stała się neutralna dla otoczenia i pozbawiona uciążliwości zapachowych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt specjalistyczny i maszyny dodatkowo usprawniły pracę całego zakładu, a powstały na terenie RCO Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyposażony w ścieżkę do edukacji ekologicznej i tzw. kącik rzeczy używanych, aktywnie włączył mieszkańców w ideę selektywnej zbiórki odpadów i właściwego postępowania z odpadami.

 

– Efektywny system ciepłowniczy

Kierowana przez Krośnieński Holding Komunalny Elektrociepłownia Krosno zaliczana jest do najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. W sezonie grzewczym 2020/2021 ponad 90 proc. energii cieplnej wyprodukowanej w Elektrociepłowni Krosno pochodziło z OZE. Obecnie głównym paliwem wykorzystywanym w instalacji jest biomasa, która od 2013 r. sukcesywnie zmniejsza i eliminuje zużycie węgla w całym systemie ciepłowniczym.

Aktualnie działalność Elektrociepłowni Krosno oparta jest na pracy kogeneracyjnej instalacji ORC o mocy cieplnej 5,35 MW oraz elektrycznej 1,4 MW, wybudowanym w 2020 r. kotle biomasowym o mocy 7,0 MW oraz na czterech kotłach typu WR-10 i jednym kotle WR-4,8, przy czym miał węglowy używany jest jako paliwo szczytowe i rezerwowe.

 

– Firma samowystarczalna energetycznie

Efektem inwestycji spółki w odnawialne źródła energii jest 11 obiektów prądotwórczych oraz rozpoczęte budowy kolejnych trzech. Największym źródłem do produkcji własnej energii elektrycznej jest kogeneracyjna instalacja biomasowa ORC, która funkcjonuje w Elektrociepłowni Krosno. W strukturach Wodociągów Krośnieńskich funkcjonuje pięć obiektów prądotwórczych, tj. elektrownia biogazowa i instalacja fotowoltaiczna na terenie Oczyszczalni Ścieków, turbina wodna i instalacja fotowoltaiczna przy Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie oraz instalacja fotowoltaiczna przy Zakładzie Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej. Na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów znajduje się elektrownia biogazowa oraz dwie elektrownie słoneczne – pierwsza na zrekultywowanej części składowiska, a druga przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W instalację fotowoltaiczną wyposażony jest również  nowo wybudowanym budynku administracyjnym spółki przy ul. Fredry 12.

* Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Krosno i realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej. Spółka została powołana 30 czerwca 1997 r. aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego (działającego od 1936 r.) w Spółkę. Z dniem 1 lipca 1997 r. Spółka uzyskała osobowość prawną – została zarejestrowana w Rejestrze handlowym w dziale "B" pod nr 735.


Krośnieński Holding Komunalny jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą.

Działalność podstawowa

  • Wodociągi Krośnieńskie
  • Elektrociepłownia Krosno
  • Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie

Działalność pomocnicza

  • Zakład Organizacji Transportu
  • Stacja Obsługi Pojazdów

 


Warto odwiedzić