• 13 474 84 00
 • 13 474 83 20
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK

Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK

krosniczek

Z odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają do instalacji biologicznego przetwarzania odpadów Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, Krośnieński Holding Komunalny produkuje organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn.: Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK, który stosowany jest do użyźniania gleby i nawożenia przydomowego ogrodu lub działki.

PRODUKT CERTYFIKOWANY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Krośnieński Holding Komunalny posiada Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-1269/23 z dnia 01.03.2023 r. pozwalającą na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK”.

JAK POWSTAJE NASZ KOMPOST

Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK, jest produktem powstającym w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, tj.  skoszonej trawy, liści, gałęzi, resztek roślin oraz odpadów kuchennych.
Proces produkcji Kompostu ogrodniczego KROŚNICZEK przebiega w zamkniętych, szczelnych, żelbetowych reaktorach kompostowych, przy udziale aktywnego napowietrzania i nawadniania. Po zakończeniu procesu kompostowania wytworzony produkt poddawany jest obróbce mechanicznej - przesiewaniu w celu uzyskania optymalnej frakcji produktu, eliminowane są nieprzekompostowane frakcje, co gwarantuje uzyskanie produktu o możliwie najlepszych parametrach.

WŁAŚCIWOŚCI KOMPOSTU

 • Zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej 0,45% (m/m),
 • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,20% (m/m),
 • Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,25% (m/m),
 • Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO, co najmniej 1,90% (m/m),
 • Zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO, co najmniej 0,25% (m/m),
 • Zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej 30% (m/m),
 • Odczyn (pH) w wodzie 7,5÷9,
 • Postać – stały, ziemisty.

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

ZAKRES STOSOWANIA

Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK stosuje się do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb w uprawie roślin (rabatowych) i trawników oraz jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy pojemnikowej (rośliny doniczkowe i balkonowo-tarasowe), w leśnictwie i do rekultywacji gruntów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach o niskiej zawartości próchnicy.

DAWKA, SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA

W 1 t środka organicznego wnosi się co najmniej 4,5 kg (N), 2 kg fosforu w przeliczeniu na P2O5, 2,5 kg potasu w przeliczeniu na K2O, 19 kg wapnia w przeliczeniu na CaO, 2,5 kg magnezu w przeliczeniu na MgO oraz 143 kg substancji organicznej. 

 • Rośliny ozdobne (klomby, zieleńce, kwietniki, rabaty):

- Przed sadzeniem roślin – na uprzednio przygotowaną glebę należy produkt rozsypać w dawce 2 kg na 1 m2 (około 3 l/m2), a następnie wymieszać z glebą na głębokości ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać    powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych.

- Istniejące nasadzenia/plantacje – wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), rozprowadzić równomiernie środek wokół roślin w dawce do 1,5 kg na 1 m2 (do 2 l/m2), unikając jego kontaktu z rośliną, następnie podlać wodą.

 • Podłoża ogrodnicze:

W celu przygotowania podłoża dokładnie wymieszać Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK z ziemią w proporcji: 1 część kompostu i 4 części ziemi.

 • Trawniki:

Wiosną lub późnym latem na glebę przeznaczoną do założenia trawnika rozłożyć równomiernie Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK w dawce 2,5 kg na 1 m2 (około 4 l/m2) na powierzchni
i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby glebogryzarką lub innymi narzędziami, wyrównać
i siać trawę.

 • Tereny zdegradowane pod zalesienia:

KROŚNICZEK należy zastosować do 5 t/ha w ciągu roku. Stosować późną jesienią lub wczesną wiosną rozprowadzając go równomiernie na powierzchni, a następnie wymieszać z glebą za pomocą narzędzi uprawowych.

 • Plantacje drzew szybkorosnących:

KROŚNICZEK należy zastosować do 6 t/ha co dwa lata. Stosować późną jesienią lub wczesną wiosną rozprowadzając go równomiernie na powierzchni, a następnie wymieszać z glebą za pomocą narzędzi uprawowych.

 • Uprawy o pHKCl <4,0:

KROŚNICZEK należy zastosować do 4 t/ha w ciągu roku. Stosować późną jesienią lub wczesną wiosną rozprowadzając go równomiernie na powierzchni, a następnie wymieszać z glebą za pomocą narzędzi uprawowych.

W rekultywacji gruntów zdegradowanych można stosować w zależności od potrzeb do 30 t/ha jeden raz na 2 lata.

 • Rekultywacja:

Środek poprawiający właściwości gleby do rekultywacji gleb zdegradowanych można stosować w dawce do 20 t/ha świeżej masy rocznie w celu uzyskania średniej zawartości fosforu lub potasu. Środek należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola, a następnie wymieszać z glebą. 

UWAGA

Nie stosować na glebach zalanych wodą, nasyconych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych oraz podczas opadów deszczu. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Nie należy stosować środka poprawiającego właściwości gleby na łąkach i pastwiskach.

Nie należy wypasać zwierząt gospodarskich ani używać zbiorów jako roślin na paszę przez co najmniej 21 dni po zastosowaniu.

Nie przewiduje się stosowania środka poprawiającego właściwości gleby łącznie ze środkami ochrony roślin.

Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Programu azotanowego.

Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych jest możliwe po uzyskaniu decyzji, zgód właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile takie są wymagane.

ZASADY PRZECHOWYWANIA

Magazynowanie luzem w pryzmach na szczelnym, utwardzonym i wyrównanym podłożu zabezpieczającym przed odciekami, w bezpiecznej nie mniejszej niż 20 m odległości od studni, ujęć wody i linii brzegu wód powierzchniowych, z przykryciem materiałem wodoszczelnym zabezpieczającym przed przemywaniem przez wody opadowe i oddziaływaniem promieni słonecznych.

Transport w sposób uniemożliwiający rozsypanie się produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy ze środkiem należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. 

W razie kontaktu z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Podczas pracy ze środkiem nie jeść, nie pić i nie palić. W razie zabrudzenia oczu delikatnie przemyć czystą wodą. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ KOMPOSTU

Kompost ogrodniczy KROŚNICZEK sprzedawany jest w cenie 80,00 zł (netto) za tonę. Sprzedaż prowadzona jest w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108. Osoby zainteresowane jego kupnem proszone są o kontakt z pracownikami instalacji – pod numerami telefonów: 13 474 81 23 i 13 474 81 27.