O Projekcie  

Kilka słów o projekcie

Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie Południowo-Zachodnim Województwa Podkarpackiego”, planowany do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie.

W ramach projektu przewidziana jest:

  • Rozbudowa i przebudowa linii technologicznych przetwarzania odpadów (Bio-suszenie, RDF).
  • Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym w Oddziale Energetyki Cieplnej w Krośnie.
  • Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Krośnie.

Więcej